4.8.08

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για το Όζον


Πρόταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει την προστασία του όζοντος υπέβαλλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Η αναθεώρηση αποβλέπει στην απλοποίηση της νομοθεσίας για την εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά τα μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί, εξακολουθούν να υφίστανται ανεπίλυτα προβλήματα, ορισμένα από τα οποία σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η στιβάδα του όζοντος αναμένεται να επανέλθει στα προ του 1980 επίπεδα στο διάστημα 2050-2075.


"Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος έχουν σχεδόν πλήρως εξαλειφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχουν προκληθεί σημαντικές δυσκολίες στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι επιτεύξιμη και πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω. Παρά τις επιτυχίες μας πρέπει να επαγρυπνούμε, δεδομένου ότι σημαντικές ποσότητες των εν λόγω ουσιών ενυπάρχουν, ακόμη, σε πολλά προϊόντα, όπως είναι τα ψυγεία και τα μονωτικά υλικά στα κτίρια. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την έκλυση των συγκεκριμένων ουσιών στην ατμόσφαιρα. Η σημασία της αποτροπής αυξάνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν, εκ παραλλήλου, σημαντικούς παράγοντες της θέρμανσης του πλανήτη", δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας.Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού, με την αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεών του, όπως αυτών που αναφέρονται στις εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις όσον αφορά τη χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς και στους όρους στους οποίους υπόκεινται οι εισαγωγές και εξαγωγές τους. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος επιτρέπει πλέον την κατάργηση πολυάριθμων διατάξεων. Η αναθεώρηση ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες, ιδίως με αυτές που αναφέρονται στην επίσπευση της εξάλειψης των υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, καθώς και με αυτές που αποβλέπουν στην επίτευξη της τελικής εξάλειψης ουσιών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εμπορίας και χρήσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
nature.ert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: