27.6.07

Αισίως 46 οι ελληνικοί οργανισμοί καταχωρημένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS

Καταρχήν τι είναι το EMAS;

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική. Το Συστήμα βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στόχοι του EMAS είναι:

  • η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών
  • η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και
  • η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο

Η συμμετοχή στο EMAS επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυπου του EMASΟι ελληνικοί οργανισμοί που έχουν πιστοποιηθεί και καταχωρηθεί στο μητρώο είναι (τελευταία ενημέρωση Dec 2006):

EL-000005 ERGATEX S.A.

EL-000007 H.Q.F. S.A.

EL-000008 SANCO Katsieris bros S.A.

EL-000011 VODAFONE-PANAFON

EL-000012 AKTOR S.A.

EL-000013 Parcotechniki - V. Lialios

EL-000014 FROS BETON S.A.

EL-000015 SCOT S.A.

EL-000016 ELVITYL S.A.

EL-000017 ASPHALTOP S.A.

EL-000018 PIPE LIFE HELLAS S.A.

EL-000019 KRI-KRI S.A.

EL-000020 ANASTASSIOS FANIS S.A.

EL-000021 Copper - S.&A. Digaletos

EL-000022 TSIMIS S.A.

EL-000023 VARANGIS AVEPE S.A.

EL-000024 KARAHALIOS-ALUXAL AVEE

EL-000025 ILVA-G.N. KAROUZAKIS AVETE

EL-000026 Pyramis S.A.

EL-000027 A. Tokos - Ch. Paraskevopoulos AVE

EL-000028 Mathios Refractories S.A.

EL-000029 Chis. Keridis Sons OE

EL-000030 Halcor S.A.

EL-000031 Thessaloniki Textiles S.A.

EL-000032 University of Macedonia, Economic and Social Sciences

EL-000033 Druckfarben Hellas AEVE

EL-000035 Papapanagiotou AVEEA - DROMEAS

EL-000036 Emporotechniki Enosi S.A.

EL-000037 Bitros Steel S.A.

EL-000038 DORAL

EL-000039 Fidias Hellas S.A.

EL-000040 VIVECHROM S.A.

EL-000041 PRIOVOLOS

EL-000042 V Drama S.A.

EL-000043 Plessio AETAVE

EL-000044 vacontios S.A.

EL-000045 MEVACO S.A.

EL-000046 Tsoumas Bros. S.A.

EL-000047 BERLING S.A.

EL-000048 SEKAP S.A.

EL-000049 BIO S.A.

EL-000050 Hellenic Environmental Center S.A.

EL-000051 CYCLON Hellas S.A.

EL-000052 Hellenic Saltworks S.A.

EL-000056 Municipality of Amaroussion

EL-000058 ION S.A., Cocoa and Chocolate Manufacturers

Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, αφού η υιοθέτηση ενός τέτοιου Περιβαλλοντικού Συστήματος εκτός από εθελοντική έχει και κάποιο κόστος για τις εταιρείες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα μόνο εάν επιδοτηθεί από το κράτος ή από την ΕΕ. Και όποιος κινείται στους χώρους της βιομηχανίας ή εν γένει στο χώρο των επιχειρήσεων, το περιβάλλον είναι ο τελευταίος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως στις επιχειρήσεις είναι ότι ένα σωστά δομημένο και εφαρμοσμένο Σύστημα εκτός από το κύρος που προσδίδει σε μια επιχείρηση, μπορεί να επιφέρει και οικονομικό όφελος.

Η κατάσταση πάντως στην Ελλάδα αναφορικά με τις βιομηχανίες και την σχέση τους με το περιβάλλον είναι αποκαρδιωτική έως εξοργιστική. Όχι μόνο απορρίπτουν ένα (ούτως ή άλλως εθελοντικό) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αλλά δεν λαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Οι διεφθαρμένες κρατικές υπηρεσίες συγκαλύπτουν τεράστια περιβαλλοντικά εγκλήματα που εξόφθαλμα λαμβάνουν χώρα σε πολλές περιοχές τις Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: