22.7.07

Περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα (2)
Ενδιαφέρον προκαλεί το ποσοστό ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών που σχετίζονται με το περιβάλλον στην Ελληνική νομοθεσία. Σημειώνεται οτι οι Κανονισμοί της ΕΕ δεν απαιτείται να ενσωματωθούν στην Ελληνική Νομοθεσία αλλά ισχύουν άμεσα για όλα τα κράτη μέλη

Τα στοιχεία της WWF δείχνουν μια καθυστέρηση ενσωμάτωσης που σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου τυχαίαΕιδικά για την 2005/35/ΕΚ με την οποία θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις για τη ρύπανση της θάλασσας από πλοία η ενσωμάτωση δεν συμφέρει καθόλου τους Έλληνες εφοπλιστές. Μάλιστα οι Έλληνες εφοπλιστές μαζί με τις μεγαλύτερες εφοπλιστικές εταιρείες του κόσμου, προσέφυγαν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστηρίο της Μεγάλης Βρετανίας, κατά του κύρους της κοινοτικής οδηγίας 2005/35/ΕΚ.

Επίσης ενδιαφέρον προκαλούν οι πίνακες της WWF, που αναφέρουν τις καταδίκες της Ελλάδας στο ΔΕΚ για θέματα περιβαλλοντικά, όπως επίσης και ο πίνακας για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ελλάδας:


Δεν υπάρχουν σχόλια: