1.10.07

Πρόστιμο 1.000.000 € στη ΔΕΗ


Του Νίκου Στεφανή

Ανακοινώσεις Ιδρύματος Μαραγγοπούλου

Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία επέβαλε πρόστιμο στη ΔΕΗ 1.000.000 ευρώ για τους εξής λόγους: 1. υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων ρύπων, 2. ελλιπή χρήση των τεχνολογιών απορρύπανσης, 3. παράλειψη επαρκούς ελέγχου και μετρήσεων των ρύπων. Αυτές οι παραβάσεις αλλοίωσαν τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, με αποτελέσματα σοβαρά σε βάρος της υγείας των κατοίκων των περιοχών Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης.

Η ικανοποίησή μας οφείλεται στο ότι και οι τρεις παραπάνω παραβάσεις και οι πολύ βλαβερές επιπτώσεις τους στην υγεία των γειτονικών πληθυσμών αποτελούσαν επιχειρήματα της υπ' αριθ. 30/2005 συλλογικής προσφυγής μας κατά του Ελληνικού Κράτους που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σ' αυτούς τους ισχυρισμούς μας σθεναρά αντέδρασε κατά την εξέλιξη της διαδικασίας το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.

Σήμερα όμως ευθυγραμμίζεται με αυτούς, όπως τους υιοθέτησε η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης με την απόφαση-έκθεσή της, της 6ης Δεκεμβρίου 2006 (η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή των Υπουργών την 6η Φεβρουαρίου 2007).

Βέβαια, η αποδοχή από τον Υπουργό των θέσεων της απόφασης του Ευρωπαϊκού οργάνου - έστω και εκ των υστέρων - είναι καλή στάση.

Όμως τόσο η απόφαση της Επιτροπής όσο και η προσφυγή μας απέβλεπαν στην ουσιαστική προστασία της υγείας των κατοίκων των εν λόγω περιφερειών της χώρας μας. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί όταν εξαλειφθούν οι παραπάνω αναφερθείσες τρεις ρυπογόνες αιτίες. Γι αυτό ενδιαφερόμαστε και γι αυτό προσφύγαμε στο αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο, όχι για να εισπράξει το συνυπεύθυνο - κατά την απόφαση της Επιτροπής το κυρίως υπεύθυνο - κράτος ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Κάνουμε έκκληση στα ΜΜΕ να βοηθήσουν σ' αυτή την προσπάθεια της ουσιαστικής εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Στις 7 Ιουνίου 2007 - πρώτη ημέρα που είχαμε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε την απόφαση-έκθεση της εν λόγω Επιτροπής - το πράξαμε σε συνέντευξη τύπου το πρωί, όσο και σε σεμινάριο για το περιβάλλον το απόγευμα αυτής της μέρας, ώστε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για το ζήτημα της καταστροφής του περιβάλλοντος και της βλάβης της υγείας τους.

Τώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρότατες παραβάσεις της ΔΕΗ - αφού σε αυτές στήριξε την επιβολή προστίμου - οι οποίες προκαλούν σημαντικές βλάβες στην υγεία πολλών χιλιάδων Ελλήνων των περιφερειών Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης, πρέπει όλοι μαζί και συστηματικά να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε και να επιβλέψουμε την πραγματική εξάλειψή τους.

Αθήνα, 26.09.2007


Δες σχετική καταχώρηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: