6.11.07

Η ώρα της εναλλακτικής ενέργειας


Οι ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών και η συνεχής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας που χρειαζόμαστε ο πλανήτης. Στην εποχή μας, το μεγαλύτερο μέρος πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι μη ανανεώσιμες πηγές - που δηλαδή δεν ανανεώνονται και κάποια στιγμή θα εξαντληθούν - όπως πετρέλαιο, βενζίνη και άνθρακας. Αυτές όμως οι πηγές είναι που έχουν προκαλέσει τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στον αντίποδα βρίσκονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για πηγές ενέργειας που - αντίθετα από τις μη ανανεώσιμες - δεν εξαντλούνται αλλά ανανεώνονται συνεχώς με φυσικές διαδικασίες. Η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, η μικροϋδραυλική και η βιομάζα αποτελούν τις βασικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον καθώς δεν προκαλούν μόλυνση σε κανένα στάδιο της παραγωγής τους. Πιο συγκεκριμένα: Η αιολική ενέργεια παράγεται από τον άνεμο και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από όλες τις υπόλοιπες. Στα τέλη του 2001, σε παγκόσμιο επίπεδο, η αιολική ενέργεια ήταν σχεδόν ίση με την παραγωγή ενέργειας από 24 πυρηνικούς σταθμούς! Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά συστήματα: Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων που μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό. Η ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μέρες με συννεφιά καθώς «αποθηκεύεται». Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματώνονται σε κτίρια ή προσαρμόζονται σε συμβατικά υλικά όπως κεραμίδια, πλάκες πρόσοψης κλπ. Η μικροϋδραυλική ενέργεια παράγεται από το νερό. Σ’αυτή την περίπτωση, το νερό χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αν και οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται συνήθως δίπλα σε ποταμούς, εκπληρώνουν τις απαιτήσεις για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων τους. Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από υπόγεια θερμά πετρώματα. Η ποσότητα της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στο 1% των ανώτερων 10 χλμ. του γήινου φλοιού είναι ισοδύναμο με 500 φορές των συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου! Υπάρχουν σημεία του κόσμου όπου βγαίνουν ατμοί και χρησιμοποιούνται για την κίνηση ατμοστροβίλων και την άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλού, όπου υπάρχουν θερμά πετρώματα, διοχετεύεται νερό πάνω στα θερμά πετρώματα για να δημιουργηθεί ατμός. Η βιομάζα, χρησιμοποιείται για την απ’ ευθείας μετατροπή της σε θερμική ενέργεια ή σε υγρό ή αέριο καύσιμο, τα βιοκαύσιμα (αιθανόλη, μεθανόλη, μεθάνιο, φυτικά έλαια, βιοντήζελ και υδρογόνο). Αγροτικά και δασικά υλικά ή ειδικά καλλιεργούμενα ενεργειακά φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για τη λειτουργία ενεργειακών σταθμών. Τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός από φιλικές προς το περιβάλλον: - Δεν εξαντλούνται - Παράγονται σε εγχώριο επίπεδο και συμβάλλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία μιας χώρας - Έχουν συνήθως χαμηλό κόστος - Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας καθώς αποτελούν ευκαιρίες για νέες επενδύσεις και έτσι βοηθούν στην ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και υποβαθμισμένων περιοχών της περιφέρειας

QUALITYNET FOUNDATION

Δεν υπάρχουν σχόλια: