30.3.08

Στο... Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα αναστενάζει!


Τις 38 έχουν φτάσει σήμερα οι περιβαλλοντικές «μαύρες τρύπες» για τις οποίες η χώρα έχει κληθεί να απολογηθεί στο Ευρωδικαστήριο. Για τις πέντε από αυτές δεν θα γλιτώσει εύκολα το πρόστιμο, αφού, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις, δεν έχει συμμορφωθεί.

Ενώ η ελληνική πλευρά πανηγυρίζει για την αντιμετώπιση παλαιών υποθέσεων, όπως η προστασία της καρέτα καρέτα στη Ζάκυνθο, νέες υποθέσεις έρχονται να προστεθούν στον ήδη μακρύ κατάλογο των ελληνικών εκκρεμοτήτων. Ακόμα και η υπόθεση του Κουρουπητού, που έγινε… η πιο διάσημη χωματερή της Ελλάδας μετά την επιβολή δυσθεώρητου προστίμου, δεν έχει κλείσει οριστικά.

Πιο ανησυχητικό, όμως, από τις ίδιες τις υποθέσεις είναι η εμμονή της χώρας να αρνείται ή να καθυστερεί να πάρει μέτρα για το περιβάλλον ακόμα κι όταν απειλείται από δυσθεώρητα πρόστιμα.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Οι σημαντικότερες εκκρεμότητες της Ελλάδας είναι πέντε, παραβάσεις για τις οποίες η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί αλλά δεν έχει καταφέρει να συμμορφωθεί. Μια δεύτερη καταδίκη ισοδυναμεί με πρόστιμο.

Παράνομες χωματερές


Η Ελλάδα παραπέμφθηκε για τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων χωματερών. Για το ζήτημα καταδικάστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2006. Πέτυχε να αντιμετωπίζονται όλες οι καταγγελίες ή διαπιστωμένες παραβάσεις ως μια ενιαία υπόθεση με την υπόσχεση ότι την 1η Ιανουαρίου 2009 δεν θα υπάρχει στην ελληνική επικράτεια ανεξέλεγκτη χωματερή που να μην έχει κλείσει και αποκατασταθεί. Μολονότι η παύση λειτουργίας υλοποιείται αρκετά ικανοποιητικά, καθυστερεί η λειτουργία νέων ΧΥΤΑ. Ωστόσο, για την αποφυγή επιβολής προστίμου, χρειάζεται αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, κάτι που θεωρείται σχεδόν αδύνατο, με δεδομένες τις μεγάλες καθυστερήσεις.

Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων


Εως τις 31/12/2000, οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15.000 έπρεπε να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και να υποβάλλουν τα αστικά λύματά τους σε δευτεροβάθμια επεξεργασία. Ομως, 23 οικισμοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και γι' αυτό η χώρα καταδικάστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007. Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, οικισμούς όπως η Αρτέμιδα, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, τα Μέγαρα, η Ναύπακτος, η Νέα Μάκρη, η Παροικιά Πάρου, η Ραφήνα, η Τρίπολη, ακόμα και η τουριστική ζώνη της Θεσσαλονίκης! Η Ελλάδα υποσχέθηκε ότι θα αντιμετωπίσει το θέμα με ταχείες διαδικασίες, όμως, αυτό δεν μοιάζει εύκολο: σε ορισμένες περιοχές τα έργα δεν έχουν καν εγκριθεί (κυρίως στην Ανατολική Αττική)...

Αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο


Η Ελλάδα καταδικάστηκε (2004) για την έλλειψη συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων του Θριάσιου Πεδίου. Δεσμεύθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα με τη δημιουργία δικτύων και βιολογικού καθαρισμού, έργο που ανέλαβε η ΕΥΔΑΠ (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2009). Τον Απρίλιο 2006, η Επιτροπή απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή, διότι καθυστερεί η υλοποίηση των έργων.

Ελλειψη μέτρων για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος


Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να συμμορφωθούν με μία σειρά υποχρεώσεων, όπως μέτρα προώθησης της ανακύκλωσης, της ποιοτικής αποκατάστασης και της καταστροφής των ελεγχομένων ουσιών, προληπτικά μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών ελεγχόμενων ουσιών κ.λπ. Η χώρα καταδικάστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2006, ενώ τον Μάρτιο 2007 η Επιτροπή απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή. Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα την υιοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και η υπόθεση αναμένεται να διευθετηθεί.

Καθορισμός Ζωνών Ειδικής Προστασίας


Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να καθορίζουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα διάφορα είδη άγριων πτηνών. Οι ελληνικές ΖΕΠ είναι ανεπαρκείς τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την επιφάνεια: θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί 186 ΖΕΠ και να έχουν καθοριστεί 151, ενώ η επιφάνειά τους δεν καλύπτει όλα τα είδη πτηνών. Η Ελλάδα καταδικάστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007. Το πρόγραμμα επανεξέτασης των ελληνικών ζωνών καθυστερεί και δεν έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού νέων ΖΕΠ. Εάν δεν επιταχυνθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινήσει νέα διαδικασία παραπομπής, με πιθανότητα επιβολής προστίμου.

ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σε πέντε υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο, αλλά η διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά στάδια.

Ελλειψη κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. Τον Δεκέμβριο 2005, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, αλλά τα μέτρα που πήρε η χώρα εξακολουθούν να μη συνάδουν με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι ελληνικές αρχές αποδέχονται την έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων διαχείρισης και αναγνωρίζουν την ύπαρξη 600.000 τόνων αποβλήτων σε χώρους που θεωρούνται «καταρχήν ρυπασμένοι».
Κακή ενσωμάτωση της οδηγίας περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Εστάλη τον Ιούνιο 2007 αιτιολογημένη γνώμη, η οποία δεν έχει απαντηθεί.
Συλλογή και επεξεργασία ορυκτελαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε εναντίον της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2002, για την κακή εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας. Ωστόσο, η διαδικασία προσφυγής έχει ανασταλεί, διότι έχει κατατεθεί πρόταση αναθεώρησής της.
Κακή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο. Η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι, εντός της επικράτειάς της, από την 1/1/2003 δεν χρησιμοποιείται βαρύ μαζούτ περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1% κατά μάζα.
Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων στις ευαίσθητες περιοχές. Οι ελληνικές αρχές παρέλειψαν να χαρακτηρίσουν ευαίσθητες περιοχές 10 υδάτινες μάζες (π.χ. Αργολικός Κόλπος, Παγασητικός, λίμνη Ιωαννίνων, λίμνη Καστοριάς κ.ά.). Δεν έχουν δημιουργηθεί δίκτυα αποχέτευσης σε 13 οικισμούς, ενώ ακόμα 14 απορρίπτουν τα αστικά τους λύματα εντός ευαίσθητων περιοχών χωρίς να τα υποβάλουν σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας.ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τρεις υποθέσεις έχουν φθάσει στο Ευρωδικαστήριο, χωρίς να έχει ακόμα ανακοινωθεί η καταδικαστική (ή μη) απόφαση.

Διάθεση των αποβλήτων στο νομό Χανίων


Η απόφαση της Επιτροπής να κλείσει την υπόθεση του Κουρουπητού βασίστηκε και στην ορθή λειτουργία της προσωρινής εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στο Μεσομούρι. Ωστόσο, το Μεσομούρι δημιουργεί προβλήματα για το περιβάλλον και την υγεία, ενώ η χωματερή του Κουρουπητού δεν έχει αποκατασταθεί.

Πλημμελής θέσπιση πλαισίου δράσης για το νερό


Η Ελλάδα, έως τις 22 Δεκεμβρίου 2004, δεν προέβη σε ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος. Επίσης, δεν υπέβαλε συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται.

Ελλειψη μέτρων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας


Η Ελλάδα παραπέμφθηκε για κακή ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας σύμφωνα με την οποία έπρεπε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: