8.9.08

Απειλείται απο τυ Ρύπανση η λίμνη της Καστοριάς
Μετά την μεγάλη οικολογική καταστροφή στη λίμνη Κορώνεια ακόμα ένα περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Με τη σειρά της η λίμνη της Καστοριάς απειλείται με ξηρασία καθώς ο όγκος των υδάτων της έχει αρχίσει να μειώνεται. Παράλληλα, η χρήση φυτοφαρμάκων και οι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιβαρύνει το οικοσύστημα.

Το 1990 ξεκίνησε ο βιολογικός καθαρισμός. Πριν την έναρξη της λειτουργίας του τα αστικά λύματα κατέληγαν στη λίμνη. Εξίσου επιζήμια είναι και η χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες παρακείμενα της λίμνης καθώς όλα τα χημικά περνούν στα νερά.

Την ίδια στιγμή οι χείμαρροι που καταλήγουν στη λίμνη μεταφέρουν διάφορα υλικά, χώμα, πέτρες, σκουπίδια, τα οποία συσσωρεύονται στο βυθό, μειώνοντας κατ’αυτό τον τρόπο το βάθος της.

Οι τοπικοί φορείς καλούν την Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός προγράμματος αποκατάστασης της λίμνης και προστασίας της από περαιτέρω οικολογική καταστροφή. Ο δήμος εστιάζει στην ανάγκη περιορισμού των ρυπογόνων πηγών, στη διευθέτηση των χειμάρρων, τη δημιουργία δεξαμενών καθίζησης και την εφαρμογή βιοχειρισμού για την προστασία του οικοσυστήματος.

Να σημειωθεί πως η λίμνη εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πόλης με σημαντική τουριστική δραστηριότητα.
www.qualitynet.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σημαντικό εργαλείο στην προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura μπορεί να αποτελέσει το σύστημα Green SSLM: Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών αλλαγών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, της εταιρείας Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. (www.aratos.net)
Αξίζει να σημειωθεί οτι το συγκεκριμένο σύστημα ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στην περιοχή των Πρεσπών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών.